Ampumarata

    SIMON RIISTANHOITOYHDISTYS                                             VUOROLISTA

 

 

AMPUMAKOKEET 2022

 

 

Koe alkaa aina klo 10.00 ja jatkuu niin kauan kuin ampujia riittää.

Ilmoittautuminen klo 12.00 mennessä.

Ampumakokeet järjestetään Simon Malinin  ampumaradalla.

Paikalle vain terveenä!

 

Lisäksi jousikoe 2.7, 23.7 ja 6.8

 

Oheisena vuoden vuorolista!

 

 

Koepäivä                                    Kokeesta vastaavat seurat

                         

la 15.1                                         Simon RHY

 

la 23.4                                         Simon RHY

 

la   4.6                                         Alaniemen Metsästäjät            Ylijoen Erämiehet

 

la   2.7                                         Veitsiluodon Metsämiehet       Maksniemen Erämiehet

 

la   16.7                                      Viantiejoen metsästäjät             Simoniemen metsästäjät

                                                   

la   23.7                                       Alajoen linnustajat                   Keskijoen Metsästäjät     

 

la   30.7                                       Simonkylän Metsästysseura    Tainijoen Riistamiehet

                                                                                                       

la   6.8                                         Alaniemen Metsästäjät            Ylijoen Erämiehet

                         

la   13.8                                       Veitsiluodon Metsämiehet       Maksniemen Erämiehet

 

la  20.8                                        Viantiejoen Metsästysseura     Simoniemen Metsästäjät

                         

la   27.8                                       Alajoen linnustajat                   Keskijoen Metsästäjät     

 

la   24.9                                       Simonkylän Metsästysseura    Tainijoen Riistamiehet

 

 

 • Tietokone, tarvikesalkku ja paperit ovat haettavissa viikolla sopimuksen mukaan.
 • Seurojen huolehdittava ammunnanvalvojat paikalle!!!
 • Ampumapaikalla on oltava valvojilla voimassa valvojan valtakirjat.
 • Yksi valvojista on määrätty ammunnan johtajaksi.
 • Kokeessa noudatetaan tarkasti ampumakokeen ohjeita (ohjeet myös nähtävillä radalla).
 • Turvamääräyksistä ei tingitä.
 • Punainen varoituslippu pidetään tangossa ampumakokeen ajan.
 • Tietokone, tarvikesalkku ja tilitys toiminnanohjaajalle viipymättä.
 • Koemaksu 20 euroa / suoritusyritys.
 • Riistanhoitoyhdistys antaa metsästäjätutkinnon ja ampumakokeen hyväksytystä tai hylätystä suorituksesta kirjallisen päätöksen sekä oikaisuvaatimusosoituksen, jossa on ohjeet oikaisun pyytämiseen.
 • Mahdollisista vioista ja puutteista ilmoitettava välittömästi toiminnanohjaajalle.

 

 

 

Jyrki Miettunen

Toiminnanohjaaja

Puh. 050 3723702

simo@rhy.riista.fi