Ampumarata

    SIMON RIISTANHOITOYHDISTYS                                             VUOROLISTA

 

 

AMPUMAKOKEET 2023

 

 

Koe alkaa aina klo 10.00 ja jatkuu niin kauan kuin ampujia riittää.

Ilmoittautuminen klo 12.00 mennessä.

Ampumakokeet järjestetään Simon Malinin  ampumaradalla.

Paikalle vain terveenä!

 

Jousikoe: 1.7, 22.7 ja 5.8.

 

Oheisena vuoden vuorolista!

 

 

Koepäivä                                    Kokeesta vastaavat seurat

                         

la 21.1                                         Simon RHY

 

la 22.4                                         Simon RHY    

 

la   3.6                                         Alaniemen Metsästäjät            Ylijoen Erämiehet

 

la   1.7                                         Veitsiluodon Metsämiehet       Maksniemen Erämiehet

 

la   15.7                                       Viantiejoen Metsästysseura     Simoniemen Metsästäjät

                                                   

la   22.7                                       Alajoen linnustajat                   Keskijoen Metsästäjät     

 

la   29.7                                       Simonkylän Metsästysseura    Tainijoen Riistamiehet

                                                                                                       

la   5.8                                         Alaniemen Metsästäjät            Ylijoen Erämiehet

                         

la   12.8                                       Veitsiluodon Metsämiehet       Maksniemen Erämiehet

 

la  19.8                                        Viantiejoen Metsästysseura     Simoniemen Metsästäjät

                         

la   26.8                                       Alajoen linnustajat                   Keskijoen Metsästäjät     

 

la   23.9                                       Simonkylän Metsästysseura    Tainijoen Riistamiehet

 

 • Tietokone, tarvikesalkku ja paperit ovat haettavissa viikolla sopimuksen mukaan.
 • Seurojen huolehdittava ammunnanvalvojat paikalle!!!
 • Ampumapaikalla on oltava valvojilla voimassa valvojan valtakirjat.
 • Yksi valvojista on määrätty ammunnan johtajaksi.
 • Kokeessa noudatetaan tarkasti ampumakokeen ohjeita (ohjeet myös nähtävillä radalla).
 • Turvamääräyksistä ei tingitä.
 • Punainen varoituslippu pidetään tangossa ampumakokeen ajan.
 • Tietokone, tarvikesalkku ja tilitys toiminnanohjaajalle viipymättä.
 • Koemaksu 20 euroa / suoritusyritys.
 • Riistanhoitoyhdistys antaa metsästäjätutkinnon ja ampumakokeen hyväksytystä tai hylätystä suorituksesta kirjallisen päätöksen sekä oikaisuvaatimusosoituksen, jossa on ohjeet oikaisun pyytämiseen.
 • Mahdollisista vioista ja puutteista ilmoitettava välittömästi toiminnanohjaajalle.

 

 

 

Jyrki Miettunen

Toiminnanohjaaja

Puh. 050 3723702

simo@rhy.riista.fi