Metsästyskortin vastaanottajat

Metsästystutkinnon vastaanottajat Simossa

 

Haapaniemi Teppo                                                  040 721 5663

Karjalainen Lauri                                                   0400 700 544

Laisalmi Laura                                                         

Vakkala Markku                                                      040 8452002